Từ khoá: Jun

ace-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

A.C.E (에이스) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Donghun, Jun, Wow, Kim Byeongkwan và Chan. A.C.E ra mắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2017 thuộc Beat…

jun-profile

Thông tin Profile Jun – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Jun (준) tên thật là Park Junhee, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1994. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-seventeen

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Seventeen

19/06/2019

Seventeen là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm 13 thành viên: S.coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon (Hip-hop unit), Woozi, Jeonghan, Joshua, DK, Seungkwan (Vocal unit), Hoshi, Jun, The8, Dino (Performance unit). Seventeen…

profile-Jun

Thông tin Profile Jun – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

19/06/2019

Jun tên thật là Wen Junhui, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1996. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Seventeen. Bài viết chia sẻ thông tin…