Từ khoá: Jiyoung

profile-bolbbalgan4

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Bolbbalgan4

08/08/2019

Bolbbalgan4 là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 2 thành viên: Jiyoung và Jiyoon. Họ đã tham gia Superstar K6 năm 2014. Bolbbalgan4 ra mắt vào ngày 22 tháng 4 năm…