Từ khoá: Jiyeon

profile-t-ara

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc T-Ara

14/05/2019

T-Ara (티아라) là nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên: Qri, Eunjung, Hyomin, Jiyeon, Boram và Soyeon. T-Ara ra mắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2009 dưới sự quản…