Từ khoá: Jiho

profile-oh-my-girl

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc OH MY GIRL

29/07/2019

OH MY GIRL là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, hiện tại gồm 7 thành viên: Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Jiho, Binnie, Arin. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, JinE…

profile-jiho

Thông tin Profile Jiho – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

Jiho tên thật là Kim Jiho, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ…