Từ khoá: Jieun

busters-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Busters

20/05/2020

Busters (버스터즈) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Jisoo, Chaeyeon, Jieun, Takara, Yeseo và Minji. Busters ra mắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2017 thuộc JTG…

profile-SECRET

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Secret

27/08/2019

Secret (시크릿) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Hyosung, Hana, Sunhwa, Jieun. Sunhwa và Jieun rời nhóm vào năm 2016 và 2018. Hyosung rời công ty…