Từ khoá: Jaejin

profile-ft-island

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc FT Island

11/10/2019

FT Island (FT아일랜드) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện có 4 thành viên: Hongki, Jaejin, Seunghyun và Minhwan. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, FNC Ent. tuyên bố…