Từ khoá: Jaehyo

block-B-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Block B

14/05/2020

Block B (블락비) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Zico, Taeil, B-Bomb, Jaehyo, U-Kwon, Kyung và P.O. Block B ra mắt vào ngày 13 tháng 4 năm…