Từ khoá: J9 Entertainment

Cignature-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

11/05/2020

CIGNATURE (시그니처) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Chaesol, Jeewon, Ye Ah, Sunn, Seline, Belle và Semi. CIGNATURE ra mắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2020…