Từ khoá: IZONE

profile-izone

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc IZ*ONE

17/05/2019

IZ*ONE (아이즈 원) (アイズワン) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc – Nhật Bản được thành lập bởi Produce48 của MNET, mùa thứ ba của Produce 101. IZ*ONE có 12 thành…

profile-lee-chaeyeon

Thông tin Profile Lee Chaeyeon – Thành viên nhóm nhạc IZONE

17/05/2019

Lee Chaeyeon sinh ngày 11 tháng 1 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin profile Lee Chaeyeon –…

profile-kim-minjoo

Thông tin Profile Kim Minjoo – Thành viên nhóm nhạc IZONE

17/05/2019

Kim Minjoo sinh ngày 5 tháng 2 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Minjoo –…

profile-kim-chaewon

Thông tin Profile Kim Chaewon – Thành viên nhóm nhạc IZONE

17/05/2019

Kim Chaewon sinh ngày 1 tháng 8 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Chaewon –…

profile-honda-hitomi

Thông tin Profile Honda Hitomi – Thành viên nhóm nhạc IZONE

17/05/2019

Honda Hitomi sinh ngày 6 tháng 10 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin profile Honda Hitomi –…

profile-kang-hyewon

Thông tin Profile Kang Hyewon – Thành viên nhóm nhạc IZONE

17/05/2019

Kang Hyewon sinh ngày 5 tháng 7 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kang Hyewon –…

profile-kwon-eunbi

Thông tin Profile Kwon Eunbi – Thành viên nhóm nhạc IZONE

17/05/2019

Kwon Eunbi sinh ngày 27 tháng 9 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kwon Eunbi –…

profile-yabuki-nako

Thông tin Profile Yabuki Nako – Thành viên nhóm nhạc IZONE

16/05/2019

Yabuki Nako sinh ngày 18 tháng 6 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin profile Yabuki Nako –…

profile-yujin

Thông tin Profile Yujin – Thành viên nhóm nhạc IZONE

16/05/2019

Yujin tên thật là Ahn Yujin, sinh ngày 1 tháng 9 năm 2003. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-yena-1

Thông tin Profile Yena – Thành viên nhóm nhạc IZONE

16/05/2019

Yena tên thật là Choi Yena, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng IZONE. Bài viết chia sẻ thông tin…

1 2