Từ khoá: ITZY

profile-itzy-1

Bạn có biết tất tần tật về nhóm nhạc ITZY?

20/05/2020

[wp_quiz id=”4273″] >> Xem thêm: Thông tin Profile ITZY

profile-itzy

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ITZY

22/05/2019

ITZY (있지) là nhóm nhạc nữ mới của JYP. Các thành viên bao gồm Yuna, Ryujin, Chaeryeong, Lia và Yeji. ITZY đã ra mắt vào ngày 12 tháng 2 năm…

profile-ryujin

Thông tin Profile Ryujin – Thành viên nhóm nhạc ITZY

22/05/2019

Ryujin tên thật là Shin Ryujin, sinh ngày 17 tháng 4 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ITZY. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-chaeryeong

Thông tin Profile Chaeryeong – Thành viên nhóm nhạc ITZY

22/05/2019

Chaeryeong tên thật là Lee Chaeryeong, sinh ngày 5 tháng 6 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ITZY. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-yuna

Thông tin Profile Yuna – Thành viên nhóm nhạc ITZY

22/05/2019

Yuna tên thật là Shin Yuna, sinh ngày 9 tháng 12 năm 2003. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ITZY. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-Lia

Thông tin Profile Lia – Thành viên nhóm nhạc ITZY

22/05/2019

Lia tên thật là Choi Jisu, sinh ngày 21 tháng 7 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ITZY. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-Yeji

Thông tin Profile Yeji – Thành viên nhóm nhạc ITZY

22/05/2019

Yeji tên thật là Hwang Yeji, sinh ngày 26 tháng 5 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ITZY. Bài viết chia sẻ thông tin…