Từ khoá: Infinite

profile-infinite-f

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Infinite F

05/08/2019

Infinite F là subunit của Infinite gồm 3 thành viên: Sungyeol, L và SungJong. Infinite F ra mắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2014 dưới sự quản lý của…

profile-Infinite

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Infinite

02/08/2019

Infinite là nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện tại gồm 6 thành viên: Sunggyu, Dongwoo, Woohyun, Sungyeol, L, Sungjong. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2017, Hoya rời khỏi nhóm….