Từ khoá: iKon

profile-iKon

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc iKon

20/05/2019

iKON (아이콘) là nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên: B.I, Bobby, Jay, Ju-ne, Song, DK và Chan. iKon ra mắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2015, dưới sự quản lý…

profile-chan

Thông tin Profile Chan – Thành viên nhóm nhạc iKon

17/05/2019

Chan tên thật là Jung Chan Woo, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1998. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng iKon. Bài viết chia sẻ thông…

profile-june

Thông tin Profile Ju-ne – Thành viên nhóm nhạc iKon

17/05/2019

Ju-ne tên thật là Koo Jun Hoe, sinh ngày 31 tháng 3 năm 1997. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng iKon. Bài viết chia sẻ thông…

profile-DK

Thông tin Profile DK – Thành viên nhóm nhạc iKon

17/05/2019

DK tên thật là Kim Dong Hyuk, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1997. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng iKon. Bài viết chia sẻ thông…

profile-bobby

Thông tin Profile Bobby – Thành viên nhóm nhạc iKon

17/05/2019

Bobby tên thật là Kim Ji Won, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1995. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng iKon. Bài viết chia sẻ thông…

profile-song

Thông tin Profile Song – Thành viên nhóm nhạc iKon

17/05/2019

Song tên thật là Song Yoon Hyung, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1995. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng iKon. Bài viết chia sẻ thông…

profile-jay

Thông tin Profile Jay – Thành viên nhóm nhạc iKon

17/05/2019

Jay tên thật là Kim Jin Hwan, sinh ngày 7 tháng 2 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng iKon. Bài viết chia sẻ thông…

profile-bi

Thông tin Profile B.I – Thành viên nhóm nhạc iKon

17/05/2019

B.I tên thật là Kim Han Bin, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1996. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng iKon. Bài viết chia sẻ thông…