Từ khoá: I.O.I

profile-ioi-sub-unit

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc I.O.I Sub Unit

30/08/2019

I.O.I Sub Unit gồm 7 thành viên: Nayoung, Chungha, Kyulkyung, Sohye, Yoojung, Doyeon và Somi. I.O.I Sub Unit ra mắt vào ngày 9 tháng 8 năm 2016. Thông tin Profile…

profile-IOI

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc I.O.I

30/08/2019

I.O.I (아이오아이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 11 thành viên: Somi, Sejeong, Yoojung, Chungha, Sohye, Kyulkyung, Chaeyeon, Doyeon, Mina, Nayoung, Yunjung. I.O.I ra mắt vào ngày 4 tháng…