Từ khoá: Hyunjoo

profile-uni.t

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc UNI.T

14/10/2019

UNI.T (유니티) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên: Woohee, Jiwon, Yoonjo, ZN, NC.A, Euijin, Yebin, Hyunjoo và Suji. Nhóm được tạo ra thông qua chương trình…