Từ khoá: Hyeyeon

profile-oguogu

Thông tin Profile các thành viên OGUOGU

18/07/2019

OGUOGU là subunit của Gugudan gồm 2 thành viên: Hyeyeon, Mina. OGUOGU ra mắt vào ngày 11 tháng 8 năm 2017 dưới sự quản lý của Jellyfish Entertainment. Thông tin Profile OGUOGU…