Từ khoá: Hwall

Thông tin Profile Hwall – Thành viên nhóm nhạc The Boyz

08/05/2020

Hwall tên thật là Hwall Moon, sinh ngày 23 tháng 2năm 1998. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng The Boyz. Bài viết chia sẻ thông tin profile…