Từ khoá: Huening Kai

profile-txt

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TXT

11/07/2019

TXT (viết tắt của Tomorrow X Together) là một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên thuộc BigHit Entertainment. Nhóm bao gồm: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, Huening Kai. TXT đã ra mắt vào…

profile-huening-kai

Thông tin Profile Huening Kai – Thành viên nhóm nhạc TXT

11/07/2019

Huening Kai tên thật là Kai Kamal Huening, sinh ngày 14 tháng 8 năm 2002. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TXT. Bài viết chia sẻ…