Từ khoá: Hoya

profile-Infinite

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Infinite

02/08/2019

Infinite là nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện tại gồm 6 thành viên: Sunggyu, Dongwoo, Woohyun, Sungyeol, L, Sungjong. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2017, Hoya rời khỏi nhóm….