Từ khoá: Hong Jin Young

profile-hong-jin-young

Thông tin Profile ca sĩ Hong Jin Young

22/05/2019

Hong Jin Young là ca sĩ nhạc trot Hàn Quốc sinh ngày 9 tháng 8 năm 1985. Cô ra mắt vào năm 2009 dưới sự quản lý của công ty…