Từ khoá: Heehyun

profile-DIA

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc DIA

30/08/2019

DIA (다이아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Eunice, Heehyun, Yebin, Chaeyeon, Eunchae, Jooeun, Somyi. DIA ra mắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2015 dưới…