Từ khoá: Hayoung

profile-fromis9

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc fromis_9

09/07/2019

fromis_9 (viết tắt của từ From Idol School) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên: Saerom, Hayoung, Gyuri, Jiwon, Jisun, Seoyeon, Chaeyoung, Nagyung, Jiheon. Nhóm được tạo ra…

profile-Apink

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Apink (에이핑크) là một nhóm nhạc bao gồm 6 thành viên: Chorong, Bomi, Eunji, Naeun, Namjoo và Hayoung. Apink ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2011 dưới sự…

profile-Hayoung

Thông tin Profile Hayoung – Thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Hayoung tên thật là Oh Ha Young, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Apink. Bài viết chia sẻ thông…