Từ khoá: Hana

profile-SECRET

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Secret

27/08/2019

Secret (시크릿) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Hyosung, Hana, Sunhwa, Jieun. Sunhwa và Jieun rời nhóm vào năm 2016 và 2018. Hyosung rời công ty…

profile-Gugudan

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Gugudan

17/07/2019

Gugudan là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Hana, Mimi, Haebin, Nayoung, Sejeong, Sally, Soyee, Mina. Gugudan ra mắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 dưới sự…