Từ khoá: Gyeongwon

profile-hinapia

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc HINAPIA

01/11/2019

HINAPIA (히나피아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Minkyeung, Gyeongwon, Eunwoo, Yaebin và Bada. HINAPIA ra mắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2019 dưới sự quản…