Từ khoá: Gyehyeon

verivery-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc VERIVERY

03/06/2020

VERIVERY (베리베리) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Dongheon, Hoyoung, Minchan, Gyehyeon, Yeonho, Yongseung và Kangmin. VERIVERY ra mắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2019 thuộc…