Từ khoá: Gugudan

profile-semina

Thông tin Profile các thành viên SEMINA

18/07/2019

Semina là subunit của Gugudan gồm 3 thành viên: Nayoung, Sejeong, Mina. SEMINA ra mắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2018 dưới sự quản lý của Jellyfish Entertainment. Thông tin…

profile-oguogu

Thông tin Profile các thành viên OGUOGU

18/07/2019

OGUOGU là subunit của Gugudan gồm 2 thành viên: Hyeyeon, Mina. OGUOGU ra mắt vào ngày 11 tháng 8 năm 2017 dưới sự quản lý của Jellyfish Entertainment. Thông tin Profile OGUOGU…

profile-Gugudan

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Gugudan

17/07/2019

Gugudan là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Hana, Mimi, Haebin, Nayoung, Sejeong, Sally, Soyee, Mina. Gugudan ra mắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 dưới sự…

profile-kang-mina

Thông tin Profile Kang Mina – Thành viên nhóm nhạc Gugudan

17/07/2019

Mina tên thật là Kang Mina, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Gugudan. Bài viết chia sẻ thông tin…