Từ khoá: Gowon

profile-GoWon

Thông tin Profile Gowon – Thành viên nhóm nhạc LOONA

03/06/2019

Gowon tên thật là Park Chaewon, sinh ngày 15 tháng 11 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng LOONA. Bài viết chia sẻ thông tin…