Từ khoá: GOT7

profile-Got7

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc GOT7

21/05/2019

GOT7 (갓세븐) là nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên: JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam. GOT7 ra mắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2014 dưới sự quản lý…

profile-Yugyeom

Thông tin Profile Yugyeom – Thành viên nhóm nhạc GOT7

21/05/2019

Yugyeom tên thật là Kim Yu Gyeom, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1997. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GOT7. Bài viết chia sẻ thông…

profile-BamBam

Thông tin Profile BamBam – Thành viên nhóm nhạc GOT7

21/05/2019

BamBam tên thật là Kunpimook Bhuwakul Bambam, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1997. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GOT7. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Jinyoung-got7

Thông tin Profile Jinyoung – Thành viên nhóm nhạc GOT7

21/05/2019

Jinyoung tên thật là Park Jin Young, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GOT7. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Youngjae

Thông tin Profile Youngjae – Thành viên nhóm nhạc GOT7

21/05/2019

Youngjae tên thật là Choi Young Jae, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1996. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GOT7. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Jackson

Thông tin Profile Jackson – Thành viên nhóm nhạc GOT7

21/05/2019

Jackson tên thật là Wang Jia Er / Wang Ka Yee, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GOT7. Bài…

profile-Mark

Thông tin Profile Mark – Thành viên nhóm nhạc GOT7

21/05/2019

Mark tên thật là Tuan Yi Eun, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GOT7. Bài viết chia sẻ thông…

profile-JB

Thông tin Profile JB – Thành viên nhóm nhạc GOT7

20/05/2019

JB tên thật là Im Jae Bum, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GOT7. Bài viết chia sẻ thông…