Từ khoá: Gong Yoo

profile-gong-yoo

Thông tin Profile diễn viên Gong Yoo

05/08/2019

Gong Yoo là nam diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 10 tháng 7 năm 1979. Bài viết chia sẻ thông tin profile Gong Yoo – tiểu sử, sự nghiệp và…