Từ khoá: Girls Generation

profile-snsd

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD)

09/08/2019

Girls’ Generation (SNSD) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hiện tại gồm 8 thành viên: Taeyeon, Yuri, Hyoyeon, Sunny, Yoona, Tiffany, Sooyoung, Seohyun. Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời SM Entertainment vào…

profile-Jessica

Thông tin Profile JESSICA JUNG

25/06/2019

Jessica Jung là ca sĩ solo Hàn Quốc hiện đang thuộc quyền quản lý của Coridel Entertainment. Jessica là thành viên cũ của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Thông tin…

profile-sooyoung

Thông tin Profile SOOYOUNG

24/06/2019

Sooyoung là ca sĩ và diễn viên Hàn Quốc hiện đang thuộc quyền quản lý của SM Entertainment. Sooyoung là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Thông tin…

profile-Hyoyeon

Thông tin Profile HYOYEON

24/06/2019

Hyoyeon là ca sĩ solo Hàn Quốc hiện đang thuộc quyền quản lý của SM Entertainment. Hyoyeon là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Cô chính thức ra…

profile-seohyun

Thông tin Profile SEOHYUN

24/06/2019

Seohyun là ca sĩ solo và diễn viên Hàn Quốc hiện đang thuộc quyền quản lý của chính cô. Seohyun là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Cô…

profile-tiffany

Thông tin Profile TIFFANY

23/06/2019

Tiffany là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc thuộc công ty SM Entertainment. Cô là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Tiffany chính thức ra mắt với…

profile-sunny

Thông tin Profile SUNNY

23/06/2019

Sunny là ca sĩ Hàn Quốc thuộc công ty SM Entertainment. Cô là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Sunny chính thức ra mắt với tư cách là…

profile-yuri

Thông tin Profile YURI

22/06/2019

Yuri là ca sĩ solo và diễn viên Hàn Quốc thuộc công ty SM Entertainment. Cô là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Yuri chính thức ra mắt…

profile-yoona

Thông tin Profile YOONA

22/06/2019

Yoona là ca sĩ solo và diễn viên Hàn Quốc thuộc công ty SM Entertainment. Cô là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Yoona chính thức ra mắt…

profile-taeyeon

Thông tin Profile TAEYEON

21/06/2019

Taeyeon là ca sĩ solo Hàn Quốc thuộc công ty SM Entertainment. Cô là thành viên của nhóm nhạc Girls Generation (SNSD). Taeyeon chính thức ra mắt với tư cách…