Từ khoá: GH Entertainment

3ye-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc 3YE

15/05/2020

3YE (써드아이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 3 thành viên: Yuji, Yurim và Haeun. 3YE ra mắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 thuộc GH Entertainment. Thông tin…