Từ khoá: GFriend

profile-GFriend

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

GFRIEND là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB và Umji. GFriend ra mắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2015 dưới sự…

profile-sinb

Thông tin Profile SinB – Thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

SinB tên thật là Hwang Eun Bi, sinh ngày 3 tháng 6 năm 1998. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GFriend. Bài viết chia sẻ thông…

profile-eunha

Thông tin Profile Eunha – Thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

Eunha tên thật là Jung Eun Bi, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GFriend. Bài viết chia sẻ thông…

profile-umji

Thông tin Profile Umji – Thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

Umji tên thật là Kim Ye Won, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GFriend. Bài viết chia sẻ thông…

profile-sowon

Thông tin Profile Sowon – Thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

Sowon tên thật là Kim So Jung, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GFriend. Bài viết chia sẻ thông…

profile-yerin

Thông tin Profile Yerin – Thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

Yerin tên thật là Jung Ye Rin, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GFriend. Bài viết chia sẻ thông…

profile-yuju

Thông tin Profile Yuju – Thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

Yuju tên thật là Choi Yu Na, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GFriend. Bài viết chia sẻ thông…