Từ khoá: FNC Entertainment

sf9-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc SF9

13/05/2020

SF9 (에스에프나인) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 9 thành viên: Youngbin, Inseong, Jaeyoon, Dawon, Zuho, Rowoon, Taeyang, Hwiyoung và Chani. SF9 ra mắt vào ngày 5 tháng 10 năm…

profile-ft-island

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc FT Island

11/10/2019

FT Island (FT아일랜드) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện có 4 thành viên: Hongki, Jaejin, Seunghyun và Minhwan. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, FNC Ent. tuyên bố…

profile-cn-blue

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CN BLUE

09/08/2019

CN BLUE là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Yonghwa, Jonghyun, Minhyuk và Jungshin. Họ đã ra mắt tại Nhật Bản vào đầu năm 2009. CN BLUE…

profile-cherry-bullet

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Cherry Bullet

13/07/2019

Cherry Bullet là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 10 thành viên: Haeyoon, Yuju, Mirae, Bora, Jiwon, Kokoro, Remi, Chaerin, Linlin và May. Cherry Bullet ra mắt vào ngày 21 tháng…

profile-aoa

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc AOA

20/06/2019

AOA là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Jimin, Yuna, Hyejeong, Seolhyun và Chanmi. AOA ra mắt vào ngày 9 tháng 8 năm 2012 dưới sự quản…