Từ khoá: Fanatics

yoon-hye-profile

Thông tin Profile Yoonhye – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

22/05/2020

Yoonhye (윤혜) tên thật là Jung Yoon Hye, sinh ngày 4 tháng 10 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông…

rayeon-profile

Thông tin Profile Rayeon – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

22/05/2020

Rayeon (라연) tên thật là Lee Na Yeon, sinh ngày 24 tháng 11 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông…

via-profile

Thông tin Profile Via – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

22/05/2020

Via (비아) tên thật là Kim Vi A, sinh ngày 10 tháng 8 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông…

doi-profile

Thông tin Profile Doi – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

21/05/2020

Doi (도이) tên thật là Kim Do I, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1994. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông…

chiayi-profile

Thông tin Profile Chiayi – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

21/05/2020

Chiayi (지아이) tên thật là Li Chiayi, sinh ngày 22 tháng 1 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông tin…

chaelin-profile

Thông tin Profile Chaelin – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

21/05/2020

Chaelin (채린) tên thật là Lee Chae Lin, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông…

sika-profile

Thông tin Profile Sika – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

21/05/2020

Sika (도아) tên thật là Lian Si Jia, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1995. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông…

doah-profile

Thông tin Profile Doah – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

21/05/2020

Doah (도아) tên thật là Kim Do-Ah, sinh ngày 4 tháng 12 năm 2003. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông tin…

Fanatics-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Fanatics

19/05/2020

Fanatics (파나틱스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Sika, Doah, Chiayi, Yoonhye, Via, Rayeon, Chaelin và Doi. Fanatics ra mắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2019…