Từ khoá: EXO

profile-EXO

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc EXO

28/02/2019

EXO (엑소) hiện bao gồm 9 thành viên: Suho, Xiumin, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O, Kai và Sehun. EXO ra mắt vào ngày 8 tháng 4 năm 2012 dưới sự…

profile-Sehun

Thông tin Profile Sehun – Thành viên nhóm nhạc EXO

27/02/2019

Sehun tên thật là Oh Se Hun, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Kai

Thông tin Profile Kai – Thành viên nhóm nhạc EXO

27/02/2019

Kai tên thật là Kim Jong In, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-D.O

Thông tin Profile D.O. – Thành viên nhóm nhạc EXO

27/02/2019

D.O. tên thật là Do Kyung Soo, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Chanyeol-1

Thông tin Profile Chanyeol – Thành viên nhóm nhạc EXO

26/02/2019

Chanyeol tên thật là Park Chan Yeol, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1992. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-chen

Thông tin Profile Chen – Thành viên nhóm nhạc EXO

26/02/2019

Chen tên thật là Kim Jong Dae, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1992. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Baekhyun

Thông tin Profile Baekhyun – Thành viên nhóm nhạc EXO

22/02/2019

Baekhyun tên thật là Byun Baek Hyun, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1992. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Lay

Thông tin Profile Lay – Thành viên nhóm nhạc EXO

22/02/2019

Lay tên thật là Zhang Yixing, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1991. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông tin profile…

profile-Xiumin

Thông tin Profile Xiumin – Thành viên nhóm nhạc EXO

22/02/2019

Xiumin tên thật là Kim Min Seok, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1990. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-suho

Thông tin Profile Suho – Thành viên nhóm nhạc EXO

22/02/2019

Suho tên thật là Kim Jun Myeon, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1991. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Bài viết chia sẻ thông…