Từ khoá: EXID

profile-Exid

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

EXID là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên: Solji, LE, Hani, Hyerin và Jeonghwa. EXID ra mắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2012 dưới sự quản lý của AB…

profile-Jeonghwa

Thông tin Profile Jeonghwa – Thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

Jeonghwa tên thật là Park Jung Hwa, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXID. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Hyerin

Thông tin Profile Hyelin – Thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

Hyelin tên thật là Seo Hye Rin, sinh ngày 23 tháng 8 năm 1993. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXID. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Hani

Thông tin Profile Hani – Thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

Hani tên thật là Ahn Hee Yeon, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1992. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXID. Bài viết chia sẻ thông…

profile-LE

Thông tin Profile LE – Thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

LE tên thật là Ahn Hyo Jin, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1991. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXID. Bài viết chia sẻ thông…

profile-solji

Thông tin Profile Solji – Thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

Solji tên thật là Heo Solji, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1989. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXID. Bài viết chia sẻ thông tin…