Từ khoá: Eunwoo

profile-hinapia

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc HINAPIA

01/11/2019

HINAPIA (히나피아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Minkyeung, Gyeongwon, Eunwoo, Yaebin và Bada. HINAPIA ra mắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2019 dưới sự quản…

profile-Pristin

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc PRISTIN

19/07/2019

PRISTIN trước đây gọi là Pledis Girlz là nhóm nhạc nữ gồm 10 thành viên thuộc Pledis Entertainment. Nhóm bao gồm Nayoung, Roa, Yuha, Eunwoo, Rena, Kyulkyung, Yehana, Sungyeon, Xiyeon,…