Từ khoá: Eunsang

profile-eunsang

Thông tin Profile Eunsang – Thành viên nhóm nhạc X1

28/08/2019

Eunsang tên thật là Lee Eun Sang, sinh ngày 26 tháng 10 năm 2002. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng X1. Bài viết chia sẻ thông…