Từ khoá: Eunice

profile-BinChaenHyunSeuS

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BinChaenHyunSeuS

30/08/2019

BinChaenHyunSeuS (빈챈현스) là subunit của DIA gồm 5 thành viên: Eunice, Huihyeon, YeBin, Chaeyeon và Somyi. BinChaenHyunSeuS ra mắt vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 dưới sự quản lý…

profile-DIA

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc DIA

30/08/2019

DIA (다이아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Eunice, Heehyun, Yebin, Chaeyeon, Eunchae, Jooeun, Somyi. DIA ra mắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2015 dưới…