Từ khoá: Eunha

profile-GFriend

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

GFRIEND là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB và Umji. GFriend ra mắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2015 dưới sự…

profile-eunha

Thông tin Profile Eunha – Thành viên nhóm nhạc GFriend

31/05/2019

Eunha tên thật là Jung Eun Bi, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng GFriend. Bài viết chia sẻ thông…