Từ khoá: ELRIS

elris-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ELRIS

18/05/2020

ELRIS (엘리스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Bella, Hyesung, Yukyung, Sohee, Karin, EJ và Chaejeong. ELRIS ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2017 thuộc…

bella-profile

Thông tin Profile Bella – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

18/05/2020

Bella (벨라) tên thật là Choi Yoon-ah, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ELRIS. Bài viết chia sẻ thông tin…

sohee-profile

Thông tin Profile Sohee – Thành viên nhóm nhạc ELRIS

18/05/2020

Sohee (소희) tên thật là Kim So-hee, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ELRIS. Bài viết chia sẻ thông tin…