Từ khoá: Dreamnote

profile-dreamnote

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Dreamnote

06/11/2019

Dreamnote (드림노트) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Sumin, Eunjo, Lara, Miso, Youi và Boni. Dreamnote ra mắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2018 dưới sự…