Từ khoá: Dreamcatcher

gahyeon-profile-1

Thông tin Profile Gahyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

11/05/2020

Gahyeon (한동) tên thật là Lee Ga-hyeon, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Dreamcatcher. Bài viết chia sẻ thông tin…

dami-profile-1

Thông tin Profile Dami – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

11/05/2020

Dami (한동) tên thật là Lee Yu-bin, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Dreamcatcher. Bài viết chia sẻ thông tin…

yoohyeon-profile-1

Thông tin Profile Yoohyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

11/05/2020

Yoohyeon (한동) tên thật là Kim Yoo-hyeon, sinh ngày 7 tháng 1 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Dreamcatcher. Bài viết chia sẻ thông tin…

handong-profile-1

Thông tin Profile Handong – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

11/05/2020

Handong (한동) tên thật là Han Dong, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1996. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Dreamcatcher. Bài viết chia sẻ thông tin…

siyeon-profile-1

Thông tin Profile Siyeon – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

11/05/2020

Siyeon (시연) tên thật là Lee Si-yeon, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1995. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Dreamcatcher. Bài viết chia sẻ thông tin…

sua-profile-1

Thông tin Profile SuA – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

11/05/2020

SuA (수아) tên thật là Kim Bo Ra, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1994. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Dreamcatcher. Bài viết chia sẻ thông…

jiu-profile-1

Thông tin Profile JiU – Thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

11/05/2020

JiU (지유) tên thật là Kim Minji, sinh ngày 17 tháng 5 năm 1994. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Dreamcatcher. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-Dreamcatcher

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Dreamcatcher

17/10/2019

Dreamcatcher (드림캐쳐) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: JiU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami và Gahyeon. Dreamcatcher ra mắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2017 dưới…