Từ khoá: Donghyun

profile-ab6ix

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc AB6IX

03/09/2019

AB6IX là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Youngmin, Woong, Donghyun, Woojin và Daehwi. Youngmin và Donghyun thành viên của nhóm MXM, trong khi đó Woojin và…