Từ khoá: Donghun

ace-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

A.C.E (에이스) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Donghun, Jun, Wow, Kim Byeongkwan và Chan. A.C.E ra mắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2017 thuộc Beat…

donghun-profile

Thông tin Profile Donghun – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Donghun (동훈) tên thật là Lee Donghun, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1993. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin…