Từ khoá: Doi

doi-profile

Thông tin Profile Doi – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

21/05/2020

Doi (도이) tên thật là Kim Do I, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1994. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông…

Fanatics-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Fanatics

19/05/2020

Fanatics (파나틱스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Sika, Doah, Chiayi, Yoonhye, Via, Rayeon, Chaelin và Doi. Fanatics ra mắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2019…