Từ khoá: Doah

doah-profile

Thông tin Profile Doah – Thành viên nhóm nhạc Fanatics

21/05/2020

Doah (도아) tên thật là Kim Do-Ah, sinh ngày 4 tháng 12 năm 2003. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Fanatics. Bài viết chia sẻ thông tin…

Fanatics-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Fanatics

19/05/2020

Fanatics (파나틱스) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Sika, Doah, Chiayi, Yoonhye, Via, Rayeon, Chaelin và Doi. Fanatics ra mắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2019…