Từ khoá: Dino

profile-seventeen

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Seventeen

19/06/2019

Seventeen là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm 13 thành viên: S.coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon (Hip-hop unit), Woozi, Jeonghan, Joshua, DK, Seungkwan (Vocal unit), Hoshi, Jun, The8, Dino (Performance unit). Seventeen…

profile-Dino

Thông tin Profile Dino – Thành viên nhóm nhạc Seventeen

19/06/2019

Dino tên thật là Lee Chan, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1999. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Seventeen. Bài viết chia sẻ thông tin…