Từ khoá: Dayoung

profile-cosmic-girls

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

13/06/2019

Cosmic Girls (WJSN) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 13 thành viên: Seola, Xuan Yi, Bona, Exy, Soobin, Luda, Dawon, Eunseo, Cheng Xiao, Mei Qi, Yeoreum, Dayoung và Yeonjung….

profile-dayoung

Thông tin Profile Dayoung – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Dayoung tên thật là Lim Dayoung, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết chia sẻ…