Từ khoá: Dasom

profile-sistar

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc SISTAR

12/08/2019

SISTAR là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Hyorin, Bora, Soyu, Dasom. SISTAR ra mắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2010 dưới sự quản lý của…