Từ khoá: Dajeong

purple-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Purple

27/02/2021

Purple (퍼플) là subunit của nhóm nhạc nữ Hashtag thuộc LUK Factory. Nhóm gồm 4 thành viên: Dajeong, Seungmin và Subin. Purple ra mắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2018…